Vedlejší časy během výroby jsou spojeny s navýšením výdajů, což má negativní vliv na celkové náklady spojené s výrobním procesem, stejně jako prodloužení času dodání výrobku na trh, ovlivnění možností včasné reakce na změnová řízení nebo přechod na nový typ výroby. Všechny tyto negativní vlivy v procesu výroby mohou v krajních případech vést až ke ztrátě zákazníka. Jsme si dobře vědomi těchto vlivů, a tím i nutnosti kvalitní, včasné a komplexní technické podpory, která Vám pomůže na Vaší cestě k úspěchu.

Technickou podporu NEXNET doporučujeme kontaktovat prostřednictvím:

Zelená linka 800 876 088

eSupport

Vzdálená technická podpora

 
Support Portal Icon

Zákaznický portál podpory Nexnet

Pro zákazníky, kteří mají přihlášení do portálu zákaznické podpory Nexnet. Prosím, klikněte zde pro přihlášení vašich hovorů, stažení nejnovější verze produktů a vyřešení problémů s licencí.

User Forum

Uživatelské forum

Pro zákazníky, kteří mají přihlášení k portálu podpory VERO a chtějí sdílet své znalosti a zkušenosti s Edgecam komunitou.

Training Icon

Školení

Čtěte více o našem klasickém i on-line školení.