Tesa Microhite M600

Komplexnímu zabezpečování jakosti pomáhá dobře vybavený odbor řízení jakosti. Ten poskytuje služby nejen finální výrobě elektronářadí, ale i jednotlivým odborným útvarům. Na měřícím přístroji Tesa Microhite M600 jsou měřeny a vyhodnocovány jednotlivé části forem i zkušební a referenční vzorky. Měřené díly jsou proměřovány dle výkresové dokumentace. Výsledky měření jsou zpracovány do měřících protokolů.

Motorický posuv
Rozsah 615 mm - rozšířitelný na 770 mm
Možné rozšíření rozsahu až do 995 mm
Motorický posuv měřícího doteku
Měřící síla 1N
Vzduchový polštář pro snadnější posuv po povrchu desky
Rozhraní RS 232 opto
Mezní chyba (standardní příslušenství) : (2+1,5xL)x0,001 mm
kde L je délka v mm
Max. povolená úchylka kolmosti : 0,007 mm
Obslužný panel POWER PANEL plus M


Pro náročnější potřeby využíváme špičkové klimatizované měřící laboratoře České Zbrojovky Uherský Brod.

Tesa Microhite M600