Vysoce přesný hloubicí stroj EDM EDAF 3

Parametry stroje

Posuvy

Posuv osy X

Posuv osy Y

Posuv osy Z

 

450

350

350

 

mm

mm

mm

 

Stůl

Plocha stolu (šířka x hloubka)

Maximální hmotnost obrobku

 

700 x 500

800

 

mm

Kg

 

Provozní nádrž na dielektrikum

Rozměry nádrže (šířka x hloubka x výška)

 

 

850 x 650 x 400

 

 

mm