Certifikát managmentu jakosti ISO 9001

Jedním z dlouhodobých cílů společnosti NEXNET MOLD s.r.o. je udržení a zvyšování kvality poskytovaných služeb. Dílčím krokem k dosažení uvedeného cíle je i proces certifikace činnosti společnosti dle norem ISO, který jsme úspěšně zakončili v prosinci 2009 .Výsledkem auditu je udělení certifikátu, který potvrzuje, že systém managementu jakosti a managementu služeb NEXNET MOLD s.r.o. je v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001 : 2009.

Certifikace proběhla v oblasti činnosti: výroba forem a lisovacího nářadí.

Politika jakosti naší společnosti:

Naše společnost zaujala pozici významného hráče v nástrojařské výrobě. Naši pozici si chceme uchovat a i nadále upevňovat.

Zaměstnanci vidí v práci pro naši společnost dlouhodobou perspektivu. Nadále budeme rozšiřovat náš pracovní tým a aktivně se podílet na osobním rozvoji našeho pracovního kolektivu.

Náš zákazník nás vnímá jako stabilního a profesionálního partnera. Oceňuje individuální přístup a aktivní snahu o řešení jeho problémů.

Dodavatelé našich služeb jsou pečlivě kontrolováni a všechny zjištěné problémy jsou řešeny v zájmu o zjednání rychlé nápravy. Naši dodavatelé nás vnímají jako náročného klienta s vysokou orientací na kvalitu, současně vnímají naši příkladnou platební morálku a schopnost ocenit dobře odvedenou práci.

Naše procesy podléhají přísným pravidlům a celý kolektiv se aktivně podílí na zvyšování efektivity naší práce.

Vedení ve spolupráci s širším kolektivem společnosti se i nadále zavazují systém rozvíjet a zlepšovat.

Nezávislí auditoři společnosti M Vision, zahájili interní audit odborné přípravy dokumentace.

Svým zákazníkům chce společnost NEXNET MOLD s.r.o. nabízet stále více kvalitnějších služeb a získání prestižního mezinárodního certifikátu kvality podle normy ISO 9001 je toho nesporným předpokladem.

Přínosy certifikace

  • stabilizace dosahované kvalitativní úrovně v sortimentu výrobků a služeb
  • zvýšení důvěryhodnosti firmy v očích zákazníků a ostatních obchodních partnerů
  • zavedení pořádku a pravidel do všech aktivit uvnitř firmy
  • možnost následné zpětné kontroly plnění stanovených pravidel v systému jakosti
  • uplatňováním preventivních opatření zabránění potenciálním neshodám a vadám