Výrobní cyklus formy, je složitý technologický proces, který vyžaduje kvalitní strojní vybavení a především vysokou odbornost a zkušenosti pracovníků.

Koncepce výroby forem je sestavena z několika postupných kroků tak, aby celý proces byl schopen co nejpružněji reagovat na požadavky zákazníka a přizpůsobil se různorodým požadavkům ze strany různých zákazníků. Což znamená, že firma je schopna vyrábět formy z dodané výkresové dokumentace zákazníka, pokud zákazník připravuje výrobní dokumentaci v rámci vlastní technické přípravy výroby.

Současně je Nástrojárna NEXNET Mold s.r.o. schopna realizovat výrobu z dodaného 3D modelu nebo výkresové dokumentace.

  • K zajištění této variability používáme jedny z vedoucích softwarových produktů high-end technologie CAD/CAM, Edgecam a VISI. V případě představy zákazníka o výrobku se tato představa zpracovává ve 3D modelu, kde je možno získat reálný model výrobku. V tomto kroku je možno na základě vizuálního porovnání představy a reálu provádět různé úpravy modelu. V případě výroby dle dodané výkresové dokumentace se vytváří jednoznačný model výrobku, který schvaluje zákazník jako závazný pro další postup výroby.
  • Ve druhé části procesu se odsouhlasený model již zaformovává. Zde je již realizace změn náročná a zdlouhavá, což potvrzuje velkou důležitost modelování.
  • Ve třetí fázi předvýrobní etapy se vytváří data pro obrábění se zařazením obráběcích nástrojů a technologických podmínek obrábění.
  • K této práci se používá Edgecam včetně možnosti vytvářet programy i pro 5-axis obrábění. Dalšími navazujícími etapami jsou vlastní výrobní etapy, což je vlastní obrábění (CNC, popř. klasické), ruční nástrojařské práce a závěrečná výstupní kontrola kvality. Jednotlivé etapy jsou znázorněny v následujících obrázcích: